کفش کالج مازراتی باعث آلودگی هوا می شود

کفش کالج مازراتی همچنین نقش مهمی در داستان های پریان مانند سیندرلا و دمپایی شیشه ای دارند. در اقتباس سینمایی از کتاب کودکان جادوگران شهر اوز، جفت دمپایی یاقوتی دوروتی بخشی جدایی ناپذیر از تصویر قهرمان است.

در کمدی مردی با یک کفش قرمز محصول 1985 (مردی با یک کفش قرمز)، نقش اصلی را ریچارد درو، نوازنده ویولن بازی می‌کند که یک کفش معمولی روی یک پا و یک کفش قرمز روی پای دیگر داشت.

چند دهه است که جمع آوری کفش های کتانی در برخی از خرده فرهنگ های ایالات متحده آمریکا مرسوم است. در سال های اخیر این روند به برخی از کشورهای اروپایی مانند جمهوری چک سرایت کرده است.

کفش

در ایالات متحده، در حال حاضر یک نام برای فردی که کفش های ورزشی جمع آوری می کند sneakerhead (snickerhead) وجود دارد. کفش های ورزشی Air Jordan در سرتاسر جهان محبوب هستند که توسط نایک برای بازیکن بسکتبال مایکل جردن طراحی شده اند.

در عهد عتیق کتاب مقدس، از کفش به عنوان بخش با ارزشی از لباس افراد یاد می شود؛ راه رفتن با پای برهنه نشانه فروتنی و فروتنی تلقی می شد.

در عهد جدید، باز کردن بند کفش نماد بردگی است. سامی های باستان برداشتن کفش ها را به عنوان نشانه ای از احترام در هنگام نزدیک شدن به یک شخص مقدس یا مکان مقدس می دانستند. در کتاب خروج، به موسی گفته شد که کفش های خود را در سرزمین مقدس درآورد:

کفش های خود را از روی پاهای خود درآورید، زیرا مکانی که در آن ایستاده اید مقدس است.