پسته احمد آقایی امروز در درمان سرطان خون می تواند موثر باشد

پسته بو داده خشک دارای محتوای چربی کمتری است (43.4 گرم در 100 گرم)، که عمدتاً از اسیدهای چرب اشباع (5.6 گرم)، اسید چرب غیراشباع چندگانه (13.3 گرم) تشکیل شده است.

و اسید چرب تک غیراشباع (24.5 گرم)3 (شکل ​(شکل 1A).1A). از میان اسیدهای چرب، اسیدهای اولئیک و لینولئیک بیش از نیمی از کل محتوای چربی پسته را تشکیل می دهند. پ

پسته احمد آقایی امروز منبع خوبی از پروتئین گیاهی (حدود 21 درصد وزن کل)، با نسبت اسید آمینه ضروری بالاتر از سایر آجیل های معمولی (مانند بادام، گردو، گردو، اسپند و فندق) است و درصد بالایی نیز دارد.

پسته

از آمینو اسیدهای شاخه دار. 4 مقدار کل کربوهیدرات کم تا متوسط (حدود 29٪ وزنی) است، اما آنها از نظر فیبر غنی تر از سایر آجیل ها با 10٪ وزنی اشکال نامحلول و 0.3٪ اشکال محلول هستند.

پسته همچنین حاوی مقادیر قابل توجهی مواد معدنی (به عنوان مثال، پتاسیم، فسفر، منیزیم، کلسیم؛ شکل 1B)1B) و ویتامین هایی مانند ویتامین A، ویتامین E (به ویژه γ-توکوفرول)، ویتامین C، ویتامین B (به جز B12)، ویتامین K و فولات.

با مقادیر نسبتاً بالایی از این ترکیبات در مقایسه با سایر مغزها. 5 علاوه بر این، پسته منبع غنی لوتئین و زآگزانتین (زانتوفیل کاروتنوئیدها) و ترکیبات فنلی از جمله آنتوسیانین است. فلاونوئیدها و پروآنتوسیانیدین ها و ظرفیت آنتی اکسیدانی آنها قابل توجه است.