لوبیا چشم بلبلی در خوزستان موجب سکته قلبی یک زن کپر نشین شد

فروش غلاف همچنین فرصتی برای تولیدکنندگان و به ویژه زنانی است که اغلب درگیر کشت، برداشت و فروش لوبیا چشم بلبلی در خوزستان هستند تا در زمان حساسی که قیمت سایر مواد غذایی در پایین ترین حد خود است، درآمد کسب کنند.

چندین سال است که این گمانه زنی از یک محصول غذایی به یک محصول نقدی مانند بادام زمینی تبدیل شده است. مدار پردازش لوبیا چشم بلبلی بسیار امیدوارکننده است: نه تنها قیمت سودآورتر است، بلکه امکانات بسیار بیشتری برای ارزش افزوده وجود دارد.

پردازنده های سنگالی می گویند که هر کاری را که بتوان با ارزن، ذرت و برنج انجام داد، می توان با آن انجام داد و لوبیا چشم بلبلی

در غرب آفریقا، به ویژه در سنگال و بورکینافاسو، لوبیا چشم بلبلی نقش عمده ای در تناوب یا همراهی با محصولات غلات (ذرت، ارزن و سورگوم) دارد، به ویژه در مناطقی که با بارش کم و خاک های نابارور مشخص می شود.

لوبیا

در سنگال، لوبیا چشم بلبلی عمدتاً در مناطق Diourbel، Louga و Thiès کشت می شود. این منطقه با حدود 300 تا 500 میلی متر آب در سال و باران های نامنظم که در سه ماه زمستان (تیر-سپتامبر) پخش می شود، مستعد خشکسالی است.

استفاده تولیدکنندگان از چندین گونه بهبود یافته توسط تحقیقات کشاورزی، که چرخه های خود را در 2 ماه کامل می کنند، امکان محدود کردن تأثیر خشکسالی و به دست آوردن غلاف های تازه را در اواسط فصل کم چرب فراهم می کند.

علاوه بر این گونه های چرخه کوتاه، گونه های دیگری که در بین پرورش دهندگان با عادت راست یا خزنده محبوب هستند نیز موجود است.

به لطف استفاده از بذرهای با کیفیت، عملکرد بذر می تواند به 800 کیلوگرم یا حتی 1.3 تن در هکتار با ارقام جدید برسد.با وجود محتوای پروتئین بالا، نیتروژن معدنی مورد نیاز برای رشد لوبیا چشم بلبلی کم است.