ساعت دیواری چوبی شوبرت باعث کوتاه شدن عمر یک جوان شد

ساعت ها انواع مختلفی دارند یکی از مهمترین نوع این ساعت ها که امروزه بسیار کاربرد دارد ساعت دیواری چوبی شوبرت است که در همه ی خانه ها به راحتی یافت می شود.

ساعت های بزرگ برجی که یک زنگ به اصطلاح ضربه ای در ساعت های برجی و کاریون ها، ضربه از بیرون یا از داخل با چکش انجام می شود.

زنگ‌های دستی نیز برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به‌عنوان مثال در مدرسه و موسیقی (به زیر زنگ‌ها به‌عنوان آلات موسیقی نگاه کنید. زنگ‌ها)، اما همچنین در خدمات مسیحی کاتولیک، به‌اصطلاح زنگ‌های prim یا زنگ‌های سانکتوس در چیزی که قابل مقایسه است. به اوج خدمات، Sanctus.

زنگ‌های کوچک‌تر، زنگ‌های زنگ، در سرتاسر جهان برای مقاصد مختلف در الکترونیک، زنگ‌های برقی و همچنین مثلاً روی دوچرخه‌ها) و ساعت‌های زنگ دار استفاده می‌شوند.

اصطلاح زنگ‌های زنگ گاهی به‌عنوان یک اصطلاح جداکننده نیز برای تشخیص زنگ‌های مورد استفاده برای زنگ زدن از زنگ‌های کوبه‌ای موجود در کاریون‌ها و ساعت‌های برج استفاده می‌شود.

ساعت

زنگوله در مزارع بزرگ که قبلاً مردم مزرعه را برای سرو شام و امثال آن جمع می کردند نیز از کاربردهای زنگوله است. برخی از زنگ ها به عنوان آلات موسیقی مانند گلوکنسپیل استفاده می شوند.

از سال 1900، چنین زنگ هایی در بلژیک، هلند، انگلستان و ایالات متحده ساخته شده اند و کوک می شوند و می توانند برای موسیقی کاملا هارمونیک استفاده شوند. کاریلون دیگر با لوله‌های فلزی، زنگ‌های لوله‌ای نامیده می‌شوند، «زنگ‌های لوله‌مانند، لوله‌مانند لوله‌ای».

چندین “نوازنده زنگ” می توانند از زنگ های دستی با تن های مختلف برای پخش ملودی ها استفاده کنند. زنگ تغییر را نیز می توان به این روش با ساعت های مچی انجام داد.

زنگ تغییر با زنگ‌های بزرگ را نیز می‌توان با گلوکن‌سپیل مقایسه کرد (در عنوان قبلی، آداب و رسوم پیرامون فناوری زنگ زدن در کشورهای مختلف جهان غرب، بیشتر در مورد این موضوع در بالا مشاهده کنید).

ساعت‌ها احتمالاً برای چندین هزار سال توسط بشر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و ارتباط خاصی با مدت زمانی که انسان قادر به ریخته‌گری و ساخت آلیاژهای مختلف بین فلزات مختلف بوده است، دارد.