جا ماندن کفش ایمنی نسوز درون دیک بخار فاجعه به بار آورد

شرایط کاری، مانند راه رفتن و ایستادن روی یک سطح سخت، می تواند باعث ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی شود.

انواع کفش‌هایی که پوشیده می‌شوند و میزان کار انجام شده می‌تواند بر حرکت ماهیچه‌ها تأثیر بگذارد، که در یک محیط حرفه‌ای بسیار مهم است، جایی که حمل مداوم ممکن است باعث خستگی عضلات در اندام‌های فوقانی شود.

در سطح مشترک بین کف و سیستم اسکلتی عضلانی، کفش ایمنی نسوز ممکن است نقش اساسی در رفاه کارکنان ایفا کنند.

از آنجایی که کار مدرن اغلب نیاز به فعالیت بدنی سریع و نیاز به درمان روانشناختی (منبع استرس روانی) دارد، در چند دهه گذشته، مشکلات ناشی از بلند کردن و پایین آوردن مکرر وظایف به سرعت افزایش یافته است.

هر کاری که شامل جابجایی دستی مواد سنگین باشد ممکن است خطر آسیب دیدگی در محل کار را به همراه داشته باشد.

در سال 2017، 1.1 میلیون آسیب و بیماری شغلی غیرکشنده وجود داشت که از این تعداد، کارگران مصدوم یا بیمار حداقل یک روز کار و استراحت داشتند.

کفش

این تقریباً مشابه سال 2016 بود. نرخ بروز در سال 2017 98.0 در هر 10000 کارگر معادل تمام وقت بود، نرخ ارز برای سال 2016 100.4 بود.

در سال 2017، میانگین از محل کار تا استراحت 9 روز بود، مشابه سال 2016. کارگران حمل و نقل و جابجایی مواد بیشترین تعداد موارد را با روزهای دوری از کار در سال 2017 داشتند.

نرخ بروز این کارگران به 235.3 مورد به ازای هر 10000 کارگر معادل تمام وقت در سال 2017 کاهش یافته است که از 244.0 مورد در سال 2016 کاهش یافته است.

در مورد صنعت ساخت و ساز، وظایف MMH در سایت های ساختمانی گسترده است و یکی از دلایل اصلی بیماری های اسکلتی عضلانی در کارگران است، کار MMH سهم بزرگی از 1.1 میلیون مورد بیماری های اسکلتی عضلانی گزارش شده سالانه در ایالات متحده را تشکیل می دهد.

اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار (WMSD) معمولاً شامل کشیدگی و رگ به رگ شدن در قسمت تحتانی کمر، شانه ها و اندام های فوقانی است.