بررسی عوامل تاثیرگذار در کیفیت ماکارونی

پاستا یک غذای محبوب در سرتاسر جهان است و فرمولاسیون های مختلفی برای بهبود مشخصات غذایی آن ایجاد شده است. سمولینا با محتوای پروتئین و گلوتن بالا به عنوان ماده خام ایده آل برای تولید ماکارونی طرح دار خشک معمولی شناخته می شود.
هنگامی که از مواد خام جایگزین استفاده می شود، درک رابطه بین متغیرهای فرآوری و کیفیت ماکارونی رژیمی به منظور بهینه سازی طراحی مجدد فرآیند تولید بسیار مهم است.
هدف این بررسی:
(1) بررسی چالش‌های اصلی فرآیند تولید ماکارونی، برجسته کردن متغیرهای فرآوری که بیشتر بر کیفیت ماکارونی تأثیر می‌گذارند.
(2) عوامل ناشناخته‌ای را نشان می‌دهد که بر فرآیند تولید ماکارونی فرمی پیکولی تأثیر می‌گذارد و نیاز به مطالعه دارد.
پس از بررسی اجمالی بیست سال گذشته تحقیقات در بخش ماکارونی آشیانه ای ، تعامل / رابطه بین متغیرهای پردازش و کیفیت ماکارونی، همراه با نوآوری های اصلی پیشنهاد شده برای هر مرحله از پردازش ماکارونی مورد بررسی قرار می گیرد.
تجزیه و تحلیل همه متغیرهای درگیر در فرآیند و تأثیر آنها بر یکدیگر چگونگی بهینه سازی پارامترهای خاص را برای اطمینان از تولید ماکارونی با ویژگی های مورد نظر روشن می کند.
 • منابع:
  1. Pasta-Making Process: A Narrative Review on the Relation between Process Variables and Pasta Quality
 • تبلیغات: 
  1. پیرمردی که با خوردن گندم در 7 روز جوان شد!
  2. دستگاه کارتخوانی که با کارت ملی کارت می کند
  3. راهی برای استفاده از کائنات برای رسیدن به موفقیت
  4. درست کردن بخاری با استفاده از ماشین های فرسوده!