استفاده از پودر موبر نوره در باغچه به عنوان تغذیه گیاهان

یک سال پس از شروع درمان با پودر موبر نوره در بیمار 1، نمونه برداری دوم از ناحیه بیکینی فولیکول های بسیار کمی از مو را نشان می دهد. فقط 1 یا 2 مورد در ناحیه ای یافت شد که باید حداقل 8 تا 10 فولیکول مو کوچک و بزرگ داشته باشد. HS، ساقه مو؛ HF، فولیکول مو.

A، B، C، یک سال پس از شروع درمان در بیمار 1، نمونه برداری دوم از ناحیه بیکینی فولیکول های بسیار کمی از مو را نشان می دهد. فقط 1 یا 2 مورد در ناحیه ای یافت شد که باید حداقل 8 تا 10 فولیکول مو کوچک و بزرگ داشته باشد. HS، ساقه مو؛ HF، فولیکول مو.

پاسخ، پس از 15 درمان، نمای قدرتی اسکن بیوپسی از پوست زیر بغل در بیمار 2 نشان می دهد که برخی از فولیکول های بزرگ با شروع فیبروز پری فولیکولی به فولیکول های کوچک تبدیل شده اند، که نشان می دهد تخریب فولیکول مو آغاز شده است.

پودر

Nml، فولیکول طبیعی؛ SM، فولیکول کوچک. ب، نمای با قدرت بالاتر از فولیکول کوچک نشان داده شده در سمت چپ در قسمت A.C، نمای پرقدرت از قسمت پایین همان فولیکول.

حداقل فیبروز پری فولیکولی در اطراف پیاز موی کوچک دیده می شود. D، نمای با قدرت بالاتر از فولیکول های کوچک در سمت راست در قسمت A. فیبروز پری فولیکولی در اطراف بخشی از یک فولیکول با ویژگی های فاز کاتاژن اواخر دیده می شود.

فیبروز پری فولیکولی در مرحله کاتاژن بیشتر مشهود است زیرا فولیکول در مرحله آناژن درمان شده است. به یکنواختی فیبروز توجه کنید که نشان دهنده درمان کل فولیکول، از جمله سلول های بنیادی در پایه عضله آرکتور پیلی است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.