اتمام منابع فرومنگنز پرکربن می تواند باعث یخبندان بسیار طولانی در زمین شود

سنگ معدن فرومنگنز پرکربن با عیار متالورژی (بیش از 40 درصد منگنز) معمولاً به اشکال آلیاژی فلزی مناسب پردازش می شود.

توسط فرآیندهای پیرومتالورژیکی، که بسیار شبیه به فرآیندهای پیرومتالورژیکی آهن هستند. در تولید آندر فرآیند، مخلوطی از سنگ معدن منگنز، احیا کننده (شکل کربن) و شار (CaO) در دماها ذوب می شوند.

بالاتر از 1200 ◦ C برای فعال کردن واکنش های کاهش کربوترمال و تشکیل آلیاژ. فرومنگنز درجه استانداردمی تواند در کوره بلند یا کوره الکتریکی تولید شود.

فرومنگنز با کربن بالا می تواند توسط 3 تولید شودفرآیندهای مختلف: کوره بلند، کوره الکتریکی سرباره دور ریخته، و کوره الکتریکی سرباره منگنز بالا.

در حینتولید کربن زیاد فرومنگنز، پارامترهایی مانند دما، زمان و باز بودن بار را تحت تأثیر قرار می دهدبازیابی منگنز به طور کلی، افزایش این پارامترها باعث افزایش میزان کاهش کربوترمال می شودواکنش‌ها، بنابراین بازیابی منگنز از بار را افزایش می‌دهد.

فرومنگنز

در این مطالعه زمان نگهداری، پایه شارژ،محتوای فلورسپات و نسبت وزن گرافیت به سنگ معدن به عنوان پارامترهای آزمایشی استفاده شد.

آزمایشدر دمای 1600 ◦ C انجام شد زیرا این حداکثر دمای کارکرد کوره مورد استفاده بود. در طولدر آزمایش‌ها، دما در 1600 درجه سانتیگراد ثابت بود.

تا حد ممکن برای به دست آوردن انرژی کافی برای بالاواکنش های کاهش گرماگیرآزمایشات در این مطالعه با استفاده از یک بوته گرافیتی مخروطی انجام شد که در آن مخلوطی از 100گرم سنگ معدن منگنز کلسینه نشده و مقادیری از پودر گرافیت، آهک و فلورسپار به دقت وزن شده بودند.

اضافه تجزیه و تحلیل شیمیایی سنگ معدن کلسینه و کلسینه نشده، پودر گرافیت، آهک و فلورسپار درمیز.

زمان، پایه بار، محتوای فلورسپار و نسبت وزن گرافیت به سنگ معدن به عنوانپارامترهای تجربی یک احیا کننده باید مقدار خاکستر کمی داشته باشد تا در طی آن بر پایه سرباره تأثیری نگذارد آزمایش.

به همین دلیل از گرافیت کم خاکستر به عنوان ماده احیا کننده در آزمایشات این مطالعه استفاده شد. این بوته گرافیتی و محتویات آن با یک درب گرافیتی پوشانده شد و در یک دستگاه کنترل الکترونیکی قرار داده شد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.