آتل انگشت شست دست می تواند باعث عضلانی شدن بدن افراد شود

در شرایط حاد و شکستگی انگشت شست می توان از اسپلینت های بی حرکت یا استراحت استفاده کرد. آتل‌ها به بافت ملتهب اجازه استراحت می‌دهند و از شکستگی‌های ترمیم‌شده، تاندون‌های ترمیم‌شده، اعصاب و بافت‌های نرم محافظت می‌کنند.

علاوه بر این، یک دست درمانگر یک آتل انگشت شست دست سفارشی می سازد. درمانگر شما دستورالعمل های خاص پوشیدن را برای شما توضیح می دهد.

مهمتر از همه، شما باید دستورالعمل های درمانگر خود را برای استفاده صحیح از اسپلینت خود دنبال کنید تا از آسیب مجدد جلوگیری کنید.

اسپلینت‌های اسپیکا انگشت شست سفارشی دستگاه‌های ارتوپدی هستند که برای آسیب‌دیدگی، التهاب، درد یا بدشکلی انگشت شست طراحی شده‌اند.

آنها را می توان برای اندازه ها، سبک ها و پیکربندی های مختلف سفارشی کرد تا نیازهای خاص هر فرد را برطرف کند.

آتل

یک دست درمانگر خبره این توانایی را دارد که یک اسپلینت را مطابق با نیازهای خاص شما بسازد. اسپلینت های اسپیکا شست سفارشی را می توان در صورت نیاز اصلاح کرد.

بسته به شرایط خاص بیمار، اسپلینت های شست می توانند ایستا یا پویا باشند. آتل ها می توانند فقط از انگشت شست حمایت کنند یا تا ساعد امتداد داشته باشند تا هم از شست و هم برای مچ دست پشتیبانی کنند. آتل های شست انگشت شست را بی حرکت نگه می دارند و در عین حال به انگشتان اجازه حرکت می دهند.

اسپلینت های شست از مفاصلی که به دلیل آرتروز یا آسیب بافت نرم دردناک یا ناپایدار هستند حمایت می کند. همچنین، استفاده از اسپلینت انگشت شست برای فعالیت روزانه از مفصل محافظت می کند و عملکرد دست را بهبود می بخشد.

پزشکان JOI به ارائه نوبت‌های آنلاین بیماران جدید ادامه می‌دهند. این گزینه دیگری برای راحت‌تر کردن قرار ملاقات‌های بیمار جدید با زمان نگه‌داری تلفن کمتر است. برای انتخاب MD JOI و برنامه ریزی آنلاین، پیوند زیر را دنبال کنید.